Schade melden

Wilt u uw schade melden? Via ons online Schadeformulier kunt u eenvoudig uw schade bij ons melden. Uw schade wordt zo nog sneller afgehandeld terwijl het voor u minder moeite kost. U kunt ons online schadeformulier eenvoudig openen door op de hiernaast staande link te klikken. Verkeersschades kunt u melden via ons schadeformulier Aanrijdingformulier. Let erop dat u het formulier volledig invult voordat u het naar ons verzend.

Tips schademelding:

 • Meld uw schade zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe meer risico u loopt dat uw schade niet meer kan worden behandeld. De maximale wachttijd voor het melden van een schade kunt u vinden in uw polisvoorwaarden.
 • Stuur alle mogelijke relevante bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor het behandelen van de schade mee. Stuur het liefst originele bewijsstukken mee. Wilt u liever een kopie sturen maar bent u er niet zeker van of een kopie volstaat? Bel dan even met een van onze medewerkers.
 • Indien er getuigen zijn vraag dan of deze een getekende getuigenverklaring willen maken.
 • Bent u de dupe geworden van diefstal op vakantie? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het originele proces-verbaal van deze aangifte met de schademelding mee.
 • Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Deze bekijkt samen met u hoeveel schade er is geleden en wat kan worden vergoed en wat niet. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht wanneer er een schade-expert nodig is. Belangrijk is in dit geval dat u alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voor de expertise heeft plaatsgevonden, zodat de expert een zo goed mogelijk oordeel kan geven over de geleden schade.

Download formulieren

Relevante bewijsstukken:

 • Aankoopnota's
 • Reparatienota's
 • Doktersverklaringen
 • Proces-verbaal / kopie aangifte politie
 • Sleutels (fietssleutels dienen te worden nagestuurd met de post in geval van diefstal van de fiets)
 • Een zelfgemaakte foto van het schadegeval
 • Getuigenverklaring(en)

Michel Winter

Kornputsingel 22, 8331 JT Steenwijk

Tel: 0521 - 76 90 03